Slide Slide Slide Slide

งานวางระบบโสตทัศนูปกรณ์

งานไอทีและเน็ตเวิร์คโซลูชั่น

งานก่อสร้างและรีโนเวท

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด
World Loft.Co.,Ltd

เป็นที่วางใจและเชื่อถือของคู่ค้า
การดำเนินงานอย่างรวดเร็วและให้บริการในราคาที่เป็นธรรม นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่ดีที่สุด คู่ค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นผู้นำด้านเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการของเรา

งานวิเคราะห์ ออกแบบและวางระบบ

เป็นผู้ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางระบบ Total Solution และเป็นผู้ติดตั้งระบบสำหรับงานบางประเภทโดยเฉพาะและให้บริการแก้ไขปัญหาบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องระบบเครือข่ายที่บริษัทฯ ให้บริการ

งานก่อสร้างและรีโนเวท

เป็นผู้ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ

และรับสร้างบ้านอาคาร ตกแต่งภายใน 

โดยวิศวกรชำนาญการ

แผนผังองค์กร

ลูกค้าของเรา

กลุ่มคู่ค้าของบริษัท

กลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการทั้งด้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านสารสนเทศฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่นิยมในตลาดและยังมีหน่วยงานสนับสนุนที่สามารถติดตั้ง แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเน็ตเวิร์ค เพื่อให้บริการหลังการขาย ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ชำนาญการทางเทคนิค และอะไหล่ที่เพียงพอ พร้อมให้บริการตามเงื่อนไขการบริการด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ

TOP