เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวิลด์ลอฟท์ จำกัด

World Loft.Co.,Ltd

งานวิเคราะห์ ออกแบบ และวางระบบ

เป็นผู้ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และวางระบบ Total Solution และเป็น ผู้ติดตั้งระบบสำหรับงานบางประเภท โดยเฉพาะและให้บริการแก้ไขปัญหา บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องระบบเครือข่าย ที่บริษัทฯ ให้บริการ

งานก่อสร้างและรีโนเวท

เป็นผู้ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และรับสร้างบ้านอาคาร ตกแต่งภายใน โดยวิศวกรชำนาญการ

แผนผังองค์กร

งานวิเคราะห์ ออกแบบ และวางระบบ

>> ดาวน์โหลด <<

งานก่อสร้างและรีโนเวท

>> ดาวน์โหลด <<

บทบาทขององค์กร

เป็นบริษัทจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการทางด้านสารสนเทศ รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและให้บริการทางด้านไอทีตามความต้องการของคู่ค้าอย่างครบวงจร และบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนระดับมืออาชีพที่สามารถให้บริการติดตั้ง แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์

ภารกิจของบริษัทฯ

1. เป็นที่วางใจและเชื่อถือของคู่ค้า
2. การดำเนินงานอย่างรวดเร็วและให้บริการในราคาที่เป็นธรรม
3. นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่ดีที่สุด
4. คู่ค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5. เป็นผู้นำทางด้านระบบเครือข่าย และเทคโนโลยี

ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

เน้นการให้บริการทางด้านสารสนเทศในกลุ่มองค์กรที่มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
กลาง และใหญ่ ด้วยประสบการณ์ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิคที่สูง เราสามารถที่จะนำเสนอ
ระบบทางด้านไอทีแบบครบวงจรที่ตรงตามความต้องการของคู่ค้า ให้เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อถือของ
คู่ค้า เรามีทีมเทคนิคที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าหรือคู่ค้าในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง
และตรวจสอบระบบเพื่อให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่มี
ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพจากยี่ห้อชั้นนำและเป็นที่
ยอมรับ

ประเภทการให้บริการ

1. วางระบบและออกแบบระบบ
2. นำเสนอขายฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ พร้อมบริการหลังการขาย
3. การดูแลและบำรุงรักษาระบบ
4. บริหารจัดการโครงการ
5. ที่ปรึกษาทางด้านไอทีเบ็ดเสร็จ
6. บริการจัดจ้างและจัดหา

กลุ่มคู่ค้าของบริษัท
ซึ่งกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการทั้งด้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ด้านสารสนเทศฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่นิยมในตลาด และยังมีหน่วยงานสนับ
สนุนที่สามารถติดตั้ง แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ด้านเน็ตเวิร์ค เพื่อให้บริการหลังการขาย ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ชำนาญการทางเทคนิค และอะไหล่
ที่เพียงพอ พร้อมให้บริการตามเงื่อนไขการบริการด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ

1. ธนาคารและสถาบันการเงิน
2. บริษัทเอกชน
3. หน่วยงานราชการ
4. โรงงานอุตสาหกรรม

TOP